Wspólnota ministrantów

Wspólnota ministrantów naszej parafii spotyka się na zbiórce w każdą sobotę o godz. 11:00 w kościele, rozpoczynamy od krótkiej adoracji Najświętszego Sakramentu. Wszystkich chłopców, którzy chcieli by dołączyć do grona ministrantów naszej parafii zapraszamy na zbiórkę do kościoła, tam dowiecie się więcej o naszej wspólnocie. Opiekunem ministrantów jest ks. Bartosz Radecki.

Ogłoszenia dla ministrantów 22.12.2018

 

1. Spotkanie opłatkowe odbędzie się w sobotę 29.12.2018 r. od godz. 16.00
w salce na plebanii, proszę zaprosić Rodziców i Rodzeństwo!

2. Odwiedziny kolędowe w naszej parafii odbędą się 02.01.2019 r. -16.01.2019 r. (???) – zapisy na kolędę na spotkaniu opłatkowym!

3. Proszę pamiętać, aby po zakończonej służbie, posprzątać wszystko wokół ołtarza i w prezbiterium!!!

4. Najbliższa zbiórka odbędzie się w sobotę 5.01.2019 r. o godz. 1100
w kościele!

WSZYSTKIM ŻYCZĘ WESOŁYCH, RADOSNYCH, A PRZEDE WSZYSTKIM BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA, PILNOŚCI
I GORLIWOŚCI NA SŁUŻBACH!!!

Ks. Bartosz