Duszpasterze

Poprzedni duszpasterze:

Proboszczowie:
ks. Benedykt BARSKI (2000-2006)

Wikariusze:
ks. Waldemar Przyklenk (2000-2003)
ks. Fryderyk Styla (2002-2005)
ks. Andrzej Szymon (2003-2005)
ks. Adrian Jańczyk (2005-2008)
ks. Erwin Kuzaj (2006-2010)
ks. Reneusz Krawczyk (2008-2012)
ks. Jarosław Dąbrowski (2012-2015)
ks. Piotr Jędras (2015)
ks. Mateusz Podkówka (2015-2018)
ks. Bartosz Radecki (2018-2019)
ks. Daniel Nowak (2020-2022)

 • Rezydenci:
  ks. Sebastian Krzyżanowski (2010-2014)
  ks. Jan Tomaszewski (2015)
  ks. Mariusz Sobek (2014-2015)
  ks. Jerzy Bieńkowski SAC (2015-2017)
  ks. Sylwester Pruski (2017-2019)
 • ks. Przemysław Król (2019-2020)

Obecnie w naszej wspólnocie parafialnej posługują:

ks. Zbigniew Bienkiewicz

funkcja: proboszcz
data święceń: 1996-05-25

pełnione funcje:
[ 2006-08-16 - nadal ] proboszcz - Opole, św. Karola Boromeusza
[ 1996-08-15 - 2001-08-16 ] wikariusz - Głogówek, św. Bartłomieja
[ 2001-08-16 - 2006-08-16 ] wikariusz - Opole, Podwyższenia Krzyża Świętego
[ 2007-10-16 - 2010-11-04 ] członek Rady Kapłańskiej z wyboru - Rady diecezjalne.

ks. Mateusz Kozielski

funkcja: wikariusz
data święceń: 2015-05-23

pełnione funkcje: 
[2022-08-24 - nadal] wikariusz w parafii pw. św. Karola Boromeusza w Opolu
[ 2021-10-01 - nadal] student na studiach specjalistycznych - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
[ 2019-08-28 - 2022-08-23 ] wikariusz - Ozimek, św. Jana Chrzciciela
[ 2019-08-28 - nadal ] diecezjalny wizytator nauki religii - Instytucje diecezjalne
[ 2015-08-25 - 2019-08-28 ] wikariusz - Opole-Szczepanowice, św. Józefa

ks. Łukasz Libowski

funkcja: rezydent (w czasie poza studiami stacjonarnymi)
Data święceń: 2013-05-18

Pełnione funkcje:
[ 2013-08-28 - 2015-08-25 ] wikariusz - Kędzierzyn-Koźle, św. Mikołaja
[ 2015-08-25 - nadal ] student na studiach specjalistycznych - Katolicki Uniwersytet Lubelski