Zasady punktacji - Ministranci

Od 1 października 2018 obowiązuje nowy system punktacji:

1. Służenie obowiązkowe w niedzielę 2 punkty.
2. Służenie na Mszy św. niedzielnej poza wyznaczoną godziną 1 punkt.
3. Służenie na Mszy św. w tygodniu obowiązkowe:
    Msza św. o godz. 7.00 - 4 punkty
    Msza św. o godz. 18.00 -  2 punkty.
4. Służenie na Mszy św. w tygodniu nieobowiązkowe 2 punkty.
5. Służenie podczas nabożeństw 1 punkt.
6. Służenie na dużych asystach 5 punktów.
7. Służenie w wakacje/ferie 2 punkty.
8. Obecność na zbiórce 2 punkty.
9. Pomoc dla LSO lub sumienne wypełnianie obowiązków od 1 do 10 punktów.
10. Nieprzestrzeganie statutu i zasad LSO od -1 do -10 punktów.
11. Punkty rozdziela i podlicza ostatecznie ks. Opiekun .

Z PRZYMRUŻENIEM OKA
Jeżeli w danym miesiącu zdobędziesz ponad 40 punktów, możesz sobie przyznać tytuł
Elitarnej Jednostki Ołtarzowej (w skrócie EJO)
W innych przypadkach możesz sobie przyznać następujące tytuły:
40 – DUMA PARAFII
35 – PRAWA RĘKA PROBOSZCZA
30 – PRAWA RĘKA WIKAREGO
25 – LEWA RĘKA PROBOSZCZA
20 – LEWA RĘKA WIKAREGO
18 – NIEPOKÓJ WIKAREGO
15 – SMUTEK PROBOSZCZA
12 – WSTYD WIKAREGO
8 – DAWNO NIE WIDZIAŁEM...
6 – Z KTÓREJ JESTEŚ PARAFII ???
4 – MÓGŁBYŚ SIĘ PRZEDSTAWIĆ ???
2 – ...YYYY...
0 – ZAWAŁ MIĘŚNIA SERCOWEGO