ks. Mateusz Kozielski

funkcja: wikariusz
data święceń: 2015-05-23

pełnione funkcje: 
[2022-08-24 - nadal] wikariusz w parafii pw. św. Karola Boromeusza w Opolu
[ 2021-10-01 - nadal] student na studiach specjalistycznych - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
[ 2019-08-28 - 2022-08-23 ] wikariusz - Ozimek, św. Jana Chrzciciela
[ 2019-08-28 - nadal ] diecezjalny wizytator nauki religii - Instytucje diecezjalne
[ 2015-08-25 - 2019-08-28 ] wikariusz - Opole-Szczepanowice, św. Józefa