Duszpasterze

Poprzedni duszpasterze:

Proboszczowie:
ks. Benedykt BARSKI (2000-2006)

Wikariusze:
ks. Waldemar Przyklenk (2000-2003)
ks. Fryderyk Styla (2002-2005)
ks. Andrzej Szymon (2003-2005)
ks. Adrian Jańczyk (2005-2008)
ks. Erwin Kuzaj (2006-2010)
ks. Reneusz Krawczyk (2008-2012)
ks. Jarosław Dąbrowski (2012-2015)
ks. Piotr Jędras (2015)
ks. Mateusz Podkówka (2015-2018)
ks. Bartosz Radecki (2018-2019)

Rezydenci:
ks. Sebastian Krzyżanowski (2010-2014)
ks. Jan Tomaszewski (2015)
ks. Mariusz Sobek (2014-2015)
ks. Jerzy Bieńkowski SAC (2015-2017)
ks. Sylwester Pruski (2017-2019)

Obecnie w naszej wspólnocie parafialnej posługują:

ks. Zbigniew Bienkiewicz

funkcja: proboszcz
data święceń: 1996-05-25

pełnione funcje:
[ 2006-08-19 - nadal ] proboszcz - Opole, św. Karola Boromeusza
[ 1996-08-15 - 2001-08-16 ] wikariusz - Głogówek, św. Bartłomieja
[ 2001-08-16 - 2006-08-16 ] wikariusz - Opole, Podwyższenia Krzyża Świętego
[ 2007-10-16 - 2010-11-04 ] członek Rady Kapłańskiej z wyboru - Rady diecezjalne.

ks. Przemysław Król

funkcja: rezydent
data święceń: 2013-05-18

pełnione funkcje: 
[2019-06-27 - nadal] rezydent w parafii pw. św. Karola Boromeusza w Opolu
[2019-10-01 - nadal] wykładowca na WT UO
[2015-08-25 - 2019-06-27] student na studiach specjalistycznych - Katolicki Uniwersytet Lubelski
[2013-08-28 - 2015-08-25] wikariusz - Nysa, św. Jakuba Apostoła i św.Agnieszki