ks. Daniel Nowak

funkcja: wikariusz
data święceń: 2015-05-23

pełnione funkcje: 
[2020-08-25 - nadal] wikariusz w parafii pw. św. Karola Boromeusza w Opolu
[ 2017-08-24 - 2020-08-24] student poza krajem - Księża na studiach stacjonarnych
[ 2015-08-25 - 2017-08-24 ] wikariusz - Opole, Podwyższenia Krzyża Świętego