Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

 

 

„Zmartwychwstał już Chrystus, Bóg mój i nadzieja!”
Tak, On idzie z nami, towarzyszy nam na wszystkich drogach naszego życia.
Potrzeba tylko jednego: uwierzyć i otworzyć serce, aby Go dostrzec.
Bo tylko wiarą i sercem można rozpoznać Pana i ukazać Go innym.

Wielka Sobota

Tej nocy liturgia przemawia do nas ogromnym
bogactwem słowa Bożego.
Ta wigilia stanowi nie tylko centrum roku liturgicznego,
ale w pewnym sensie także jego źródło:
stąd bowiem bierze początek całe życie sakramentalne.
Można by powiedzieć, że obficie zastawiony jest stół,
przy którym tej nocy Kościół gromadzi swoich synów...

Jan Paweł II