2004

Patronem parafii jest święty Karol Boromeusz. Wybranie za patrona parafii św. Karola Boromeusza miało być hołdem oddanym Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, którego ten święty był patronem. Poprzedni proboszcz parafii, ks. Benedykt Barski, w połowie października 2004 roku sprowadził z Mediolanu relikwie św. Karola Boromeusza. Uroczystości intronizacyjne relikwii odbyły się 7 listopada 2004 roku. – Mieszkańcom osiedla początkowo trudno się było zintegrować z nową parafią – była tu silna tradycja parafii jezuickiej. W tej chwili zdaniem księdza proboszcza, więź i życzliwość jest szczególnie widoczna podczas wizyt kolędowych.