KOMUNIKAT BISKUPA OPOLSKIEGO Z OKAZJI VII ŚWIATOWEGO DNIA UBOGICH

Drodzy Diecezjanie! W przyszłą niedzielę 19 listopada, w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem, będziemy obchodzić po raz siódmy Światowy Dzień Ubogich. Tegoroczne motto zaczerpnięte z Księgi Tobiasza: „Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka” (Tb 4,7) ma nam przypomnieć o potrzebie takiego braterstwa i wrażliwości, które są gotowe objąć każdego człowieka bez względu na jego historię czy stopień odpowiedzialności za trudną sytuację życiową. Nieustanne dojrzewanie do takiej postawy wymaga Bożej łaski oraz spotkania, które będzie próbą zbudowania relacji pomiędzy darczyńcą a potrzebującym oraz odkrycia wzajemności ich obdarowania. Będzie ku temu okazja w najbliższą niedzielę, 19 listopada, podczas Mszy św. o godz. 12.00, która – w ramach diecezjalnych obchodów Światowego Dnia Ubogich w Opolu – będzie sprawowana w kościele Ojców Franciszkanów. Po Mszy św. zapraszam w imieniu organizatorów na radosne świętowanie na placu przed opolskim amfiteatrem. Wspólny ciepły poczęstunek dla ubogich i potrzebujących oraz ich dobrodziejów będzie można spożyć przy dźwiękach muzyki andyjskiej, którą w ramach gościnnego koncertu zaprezentuje zespół SIKURIS z Boliwii. W tym czasie zostanie też przeprowadzona zbiórka nowych rękawiczek zimowych dla osób bezdomnych i potrzebujących. Gorąco zachęcam także wszystkich wiernych naszej diecezji wraz z duszpasterzami, aby tego dnia w parafiach objąć modlitwą osoby ubogie i potrzebujące, a z okazji Światowego Dnia Ubogich zorganizować, przy współpracy z Parafialnymi Zespołami Caritas, dowolną formę wsparcia tych, którzy żyjąc obok nas, doświadczają jakiejkolwiek, nie zawsze ujawnionej biedy. W konkretnym geście solidarności z osobami ubogimi można także materialnie wesprzeć Domy Nadziei w Opolu i w Dylakach prowadzone przez mojego jałmużnika, s. Aldonę Skrzypiec ze Zgromadzenia Służebnic Ducha Świętego. W opolskim domu każdego dnia znajduje konkretną pomoc ok. 50-80 bezdomnych i potrzebujących, a od stycznia 2022 roku w Domu Nadziei w Dylakach miejsce zamieszkania i wspólnotę życia znajdują osoby chcące wyjść z kryzysu bezdomności. Oba Domy Nadziei można wesprzeć poprzez wpłaty na diecezjalne konto „na potrzeby ubogich” (numer 86 1240 5178 1111 0010 8711 8310). Wyrażając Wam szczerą wdzięczność za stałe modlitewne wsparcie w moim doświadczeniu choroby oraz za wszelkie Wasze dobro świadczone ludziom w potrzebie, gorąco Was pozdrawiam i z serca błogosławię. Wasz Biskup Andrzej Czaja