NOWY BISKUP POMOCNICZY

29 października Ojciec Święty Franciszek mianował nowego biskupa pomocniczewgo naszej diecezji. Został nim ks. Waldemar Musioł, dotychczasowy dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej w Opolu. Biskupa nominata obejmujemy naszą modlitwą i życzliwością