Księża

Poznaj duszpasterzy pracujących w naszej wspólnocie parafialnej.

Duszpasterze:

ks. Zbigniew Bienkiewicz - proboszcz

Data święceń: 1996-05-25
Pełnione funkcje:
[ 2006-08-19 - nadal ] proboszcz - Opole, św. Karola Boromeusza
[ 1996-08-15 - 2001-08-16 ] wikariusz - Głogówek, św. Bartłomieja
[ 2001-08-16 - 2006-08-16 ] wikariusz - Opole, Podwyższenia Krzyża Świętego
[ 2007-10-16 - 2010-11-04 ] członek Rady Kapłańskiej z wyboru - Rady diecezjalne

 

ks. Mateusz Kozielski - wikariusz
Data święceń: 2015-05-23

Pełnione funkcje:
[2022-08-24 - nadal] wikariusz w parafii pw. św. Karola Boromeusza w Opolu
[ 2021-10-01 - nadal] student na studiach specjalistycznych - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
[ 2019-08-28 - 2022-08-23 ] wikariusz - Ozimek, św. Jana Chrzciciela
[ 2019-08-28 - nadal ] diecezjalny wizytator nauki religii - Instytucje diecezjalne
[ 2015-08-25 - 2019-08-28 ] wikariusz - Opole-Szczepanowice, św. Józefa

 

ks. Łukasz Libowski - rezydent (w czasie poza studiami stacjonarnymi)
Data święceń: 2013-05-18

Pełnione funkcje:
[ 2013-08-28 - 2015-08-25 ] wikariusz - Kędzierzyn-Koźle, św. Mikołaja
[ 2015-08-25 - nadal ] student na studiach specjalistycznych - Katolicki Uniwersytet Lubelski