Kronika

Wydarzenia, które miały miejsce w naszej wspólnocie parafialnej.

16 sierpnia 2006
Pracę w parafii rozpoczyna nowy proboszcz – ks. Zbigniew Bienkiewicz, dotychczasowy wikariusz parafii katedralnej w Opolu. Ustępujący proboszcz – ks. Benedykt Barski został przeniesiony do parafii św. Jadwigi w Trzeboszowicach. Proboszcza wspierają wikariusze: ks. Adrian Jańczyk (jest wikariuszem tej parafii od roku 2005) oraz ks. Erwin Kuzaj (dotąd wikariusz parafii w Chrząstowicach).

26 sierpnia 2006
Parafianie uczestniczą w obchodach kalwaryjskich ku czci Aniołów Stróżów na Górze św. Anny. Autokarowej pielgrzymce przewodniczy ks. Adrian Jańczyk.

4 września 2006
O godz. 1900 pierwsze spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej z nowym proboszczem. Ks. Proboszcz kreśli plany związane w posługą w parafii. Rozstrzyga się sprawa Festynu Rodzinnego, który w tym roku z przyczyn obiektywnych się nie odbędzie. Podjęto też temat rozwinięcia kultu św. Karola oraz modlitwy o beatyfikację Jana Pawła II.

10 września 2006
Jeden z osiedlowych bloków mieszkalnych (33-39) obchodzi 40-lecie powstania. Odprawiona zostaje uroczysta Msza św. dziękczynna, a mieszkańcy organizują podwórkowy minifestyn.

20 września2006
Po południu odbywa się pielgrzymka do Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śl.

22 września 2006
Rozpoczynają się pierwsze posunięcia gospodarcze nowego proboszcza. Zostaje wylana posadzka w garażu.

25 września 2006
Spotkanie Parafialnej Grupy Charytatywnej, która oficjalnie zostaje przekształcona w Parafialny Zespół Caritas.

14 października 2006
Parafialna pielgrzymka do Sanktuarium w Licheniu.

15 października
VI Dzień Papieski. Przed kaplicą po mszach św. zostają rozprowadzane papieskie kremówki, z których dochód przeznaczony jest na Dzieło Fundacji III Tysiąclecia. O 20.30 w kaplicy przy licznym udziale parafian odbywa się nabożeństwo poświęcone Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II.

18 października 2006
W ramach Dnia Papieskiego zostaje zorganizowane wyjście do kina na drugą część filmu „Karol. Papież, który pozostał człowiekiem” W seansie uczestniczyło 180 parafian.

5 listopada 2006
Uroczystość odpustowa ku czci św. Karola Boromeuszka. Jest to także uroczystość wprowadzenia ks. Zbigniewa Bienkiewicza na urząd proboszcza. Obrzędu tego dokonuje dziekan opolski ks. Prałat Edmund Podzielny. Kazania w tym dniu głosi ks. Winfried Watoła – proboszcz z Komprachcic. Uroczystość uświetniła swoją obecnością schola katedralna oraz orkiestra z Chocianowic. Mimo złej, deszczowej pogody w uroczystości uczestniczyło wielu parafian z Chabrów, z parafii katedralnej oraz z Głogówka, a także wielu księży.

3 grudnia 2006
Rozpoczyna się okres Adwentu. Roraty tegoroczne odbywają się pod hasłem: „Śladami św. Pawła”. Czworo dzieci z parafii dwa razy w tygodniu współprowadzi roratnie audycje w Radiu Plus.

25 grudnia 2006
O północy zostaje odprawiona Pasterka.

28 grudnia 2006
Święto świętych Młodzianków. O godz. 16.30 zostaje odprawiona Msza św. w intencji dzieci parafii. Małe dzieci po mszy św. otrzymują specjalne błogosławieństwo.

31 grudnia 2006
Zakończenie Roku Pańskiego 2006. Podczas każdej mszy św. ks. Proboszcz głosi okolicznościowe kazanie i podaje parafialne statystyki. O 16.30 przed wystawionym Najśw. Sakramentem zostaje odprawione nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne.

ROK PAŃSKI 2007

2 stycznia 2007
Rozpoczynają się tegoroczne odwiedziny duszpasterskie tzw. Kolęda. W tym roku parafia została podzielona na dwie części. Kolęda będzie co dwa lata ze względu na dużą ilość rodzin i zbyt mało czasu. W tym roku kapłani odwiedzają mieszkańców ul. Chabrów.

6 stycznia 2007
Po mszy św. o godz. 16.00 odbywa się wspólne kolędowanie dzieci. Najmłodsi parafianie mają okazję przy żłóbku zaśpiewać znane i nieznane kolędy i pastorałki.

7 stycznia 2007
Pełny parafian autokar wyjeżdża do Borek Wielkich na kolędowanie przy żłóbku, na które zapraszają Franciszkanie. Razem z parafianami jadą księża Adrian i Erwin.

9 stycznia 2007
O godz. 19.00 kolejne posiedzenie Rady Duszpasterskiej. Tym razem w zdecydowanej większości poświęcone budowie kościoła. Zostaje zaproszony Pan inż. Janusz Oleniecki, który jest autorem projektu świątyni.

14 stycznia 2007
Podczas popołudniowego nabożeństwa kolęduje zespół ATTONARE z Komprachcic. W nabożeństwie uczestniczy wielu parafian. Kaplica jest wypełniona po brzegi.

16 stycznia 2007
W pomieszczeniach plebanii dokonują się nagrania poszczególnych osób opowiadających o życiu naszej parafii. Dla potrzeb Radia Plus Opole rozmowy przeprowadzają reporterzy: Artur Pieczarka i Sebastian Pec.

22-25 stycznia 2007
Na antenie Radia Plus są nadawane każdego dnia krótkie audycje o życiu naszej parafii. Jest mowa o historii, o zamiarach budowy świątyni, o patronie czy różnych grupach działających na Chabrach.

2 lutego 2007
O godz. 15.00 w kaplicy parafianie po raz pierwszy (i bardzo liczny) gromadzą się na wspólnej Koronce do Miłosierdzia Bożego. Odtąd ta praktyka będzie co tydzień, w każdy piątek.

2 lutego 2007
Po mszy św. o godz. 16.00 w kaplicy są przedstawiane jasełka na zakończenie okresu Bożego Narodzenia. Wystawione one są przez grupę działającą przy Domu „Złota Jesień”.

10 lutego 2007
W przeddzień Światowego Dnia Chorego w naszej parafii uroczyście obchodzony jest ten dzień. O godz. 10.00 zostaje odprawiona msza św. z udzieleniem Sakramentu namaszczenia chorych oraz błogosławieństwem lourdzkim. Po mszy św. spotkanie w Osiedlowym Klubie „Chaberek”. Wiele osób chorych i starszych przy kawie czy herbatce i dobrym cieście rozmawia i dzieli się radością. Gościem honorowym jest Pan Eugeniusz Mróz – szkolny kolega Sługi Bożego Jana Pawła II.

21-25 lutego 2007
W Środę Popielcową, wieczorem rozpoczynają się Rekolekcje Parafialne. Prowadzi je w tym roku ks. Marcin Michalski – proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowej Cerekwii. Piękne nauki sprzyjają wytworzeniu rekolekcyjnej atmosfery zadumy i modlitwy.

10 marca 2007
Kolejna pielgrzymka parafialna. Tym razem po kierownictwem ks. Adriana Jańczyka parafianie jadą do grobu św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

17 marca 2007
Bierzmowanie. Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej przyjmuje z rąk ks. Abpa Alfonsa Nossola 28 gimnazjalistów z naszej parafii. Uroczystość ma miejsce w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opolu – macierzystej parafii.

23 marca 2007
O godz. 9.00 zostaje odprawiona msza św. z okolicznościowym kazaniem dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła” jest to forma rekolekcji szkolnych. Dzieci chętnie i licznie uczestniczą angażując się w różne funkcje liturgiczne.

23 marca 2007
Wizytacja kanoniczna ks. Dziekana Edmunda Podzielnego.

26 marca 2007
Podczas wieczornej mszy św. deklaracje duchowej adopcji dziecka poczętego składa 11 osób.

31 marca 2007
O godz. 8.00 zostaje odprawiona msza św. W intencji ofiarodawców i darczyńców oraz wolontariuszy Parafialnego Zespo0łu Caritas.

1 kwietnia 2007
Po mszy św. O godz. 12.00 w kaplicy mam miejsce inscenizacja pt „Jezus moim Zbawicielem” Przedstawienie przygotowały dzieci z klas III Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11.

2 kwietnia 2007
Przypada II rocznica śmierci Jana Pawła II. O godz. 18.00 zostaje odprawiona uroczysta msza św. o beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II. Przed południem we mszy św. w tej samej intencji uczestniczyli nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11.

4 kwietnia 2007
Zostaje podpisana umowa z firmą budowlaną Pana Jana Dudzika na wykonanie fundamentów kościoła.

5 kwietnia 2007
Na zakończenie mszy św. Krzyżma w katedrze opolskiej, podczas spotkania LSO z ks. Abpem Alfonsem Nossolem nasz lektor Marek Trenka otrzymuje dyplom za wierną służbę.

6-15 kwietnia 2007
Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego. Każdego dnia parafianie gromadzą się o godz. 15.00 na odmawianiu Koronki do Bożego Miłosierdzia.

10 kwietnia 2007
O godz. 7.00 zostaje odprawiona msza św. o Boże błogosławieństwo w budowie kościoła. Mszę św. poprzedza modlitwa różańcowa, co staje się praktyką każdego dnia. Ok. godz. 8.30 rozpoczynają się prace związane z wykopem i wylaniem fundamentów pod kościół św. Karola Boromeusza.

14 kwietnia 2007
Kapłani uczestniczą w dekanalnym Konwencie Wielkanocnym, który ma miejsce w parafii św. Jacka w Kolonii Gosławickiej.

19 kwietnia 2007
O godz. 18.00 zostaje odprawiona uroczysta msza św. w intencji Papieża Benedykta XVI z okazji drugiej rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową.

25 kwietnia 2007
Zostaje zasypana pierwsza część fundamentów. To znak, że prace posuwają się do przodu, ale też i znak, że w tym roku nie przewiduje się więcej robót.
Wieczorem o godz. 18.00 zostaje odprawiona msza św., a po niej procesja do krzyża i modlitwy o dobre urodzaje i uświęcenie pracy ludzkiej. Ma to miejsce w związku ze świętem św. Marka Ewangelisty.

28-29 kwietnia 2007
Niedziela Powołań. Miejscowi duszpasterze wyjeżdżają kolektować na budowę kościoła. W parafii kazania głosi dk. Krzysztof Drzewiecki, odbywający praktykę diakońską w parafii katedralnej.
1-3 maja 2007
Odbywa się pielgrzymka do Kalwarii Pacławskiej i innych sanktuariów: Lipnica, Leżajsk, Jarosław, Przemyśl, Tuligłowy, Przeworsk i Szczepanów. Bierze w niej udział 52 osób. W parafii rozpoczynają się nabożeństwa majowe.

3 maja 2007
Zostaje odprawiona uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny w związku z przypadającym świętem 3 Maja. Przewodniczy ks. Adrian Jańczyk.

8 maja 2007
O godz. 1900 odbywa się kolejne posiedzenie Parafialnej rady Duszpasterskiej. Zostają przybliżone aktualności związane z budową, plany na najbliższą przyszłość. Zostaje omówiony zbliżający się Festyn Rodzinny.

13 maja 2007
O godz. 9.30 zostaje odprawiona msza św. W I rocznicę I Komunii Świętej. Uczestniczy w niej 42 dzieci z klas III.

31 maja 2007
Wieczorem odbywa się spotkanie, w którym uczestniczy ks. Prałat Albert Glaeser, ks. Proboszcz Zbigniew Bienkiewicz, projektant Jan Oleniecki, konstruktor Dąbrowski, przedstawiciele wykonawcy Jan Dudzik i Marek Walecki oraz inspektor nadzoru Jerzy Knuter. Rozmowy dotyczą dalszych posunięć związanych z budową kościoła (doprowadzenie do tzw. Poziomu zero).

7 czerwca 2007
Po mszy św. o godz. 8.00 wyrusza procesja Bożego Ciała. W tym roku wiedzie ona trasą: ul. Chabrów, Niezapominajek, Maków, Konwalii i znów Chabrów do kaplicy.

25 czerwca 2007
Dzieci z naszej parafii pod opieką ks. Erwina Kuzaja i ks. Adriana Jańczyka oraz innych opiekunów świeckich wyjeżdżają na tygodniowy wypoczynek do Zakopanego.

16 lipca 2007
Otrzymujemy gratisowo ok. 200 rolek papy termozgrzewalnej. Przy jej rozładunku pomagają bardzo ochoczo parafianie: Bastek, Pytel, Kurnik, Kupiec, Skowronek, Pietrucha i Dul. Jesteśmy im bardzo wdzięczni.

29 lipca 2007
Podczas uroczystych nieszporów o godz. 16.30 ks. Proboszcz poświęca pojazdy mechaniczne licznie ustawione na parkingu przed kaplicą.

12 sierpnia 2007
W dzisiejszą niedzielę kazania głosi neoprezbiter, ks. Krzysztof Drzewiecki. Po każdej mszy św. udziela on błogosławieństwa prymicyjnego. Ks. Krzysztof już jako diakon, odbywając praktykę duszpasterską w parafii katedralnej udzielał się chętnie także w naszej wspólnocie.

8 – 9 września 2007
Odbywa się tradycyjny już Festyn Rodzinny. Po raz pierwszy ma on formę dwudniową. W sobotni wieczór w zabawie tanecznej uczestniczyło wielu parafian. W niedzielę mimo deszczowej pogody również frekwencja dopisała. Dochód z festynu (13.638,39 zł) zasilił fundusz budowy kościoła. Wystąpiły liczne zespoły, odbyła się loteria fantowa, licytacja, losowanie nagród głównych, a także liczne atrakcje dla dzieci.

13 września 2007
Odbyła się pierwsza msza św. szkolna. Odtąd będzie ona praktykowana w każdy czwartek o godz. 16.30.

17 – 18 września 2007
Parafianie z ks. Proboszczem udali się na pielgrzymkę. Odwiedzili Czerną, Dziekanowice, Jasło, Dębowiec, Szczepanów i Bochnię.

27 września 2007
Po mszy św. wieczornej odbyło się pierwsze spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Do I Komunii Świętej w tym roku przygotowywać się będzie 40 dzieci.

4 października 2007
Kolejna pielgrzymka. Tym razem jednodniowy wyjazd do Kalisza, do sanktuarium św. Józefa i udział w ogólnopolskiej modlitwie o świętość życia i miłość w naszych rodzinach. Przewodniczył Eucharystii nasz biskup pomocniczy, Paweł Stobrawa. Pielgrzymkę prowadził ks. Erwin Kuzaj.

5 października 2007
Zostaje odprawiona po raz pierwszy msza św. dla młodzieży. Jest ona równocześnie rozpoczęciem przygotowania do sakramentu Bierzmowania. W mszy św. uczestniczy ok. 15 osób.

12 - 14 października 2007
Ks. Erwin Kuzaj wyjechał z pielgrzymami do Zakopanego, by uczestniczyć w nabożeństwie fatimskim na Krzeptówkach.

14 października 2007
Ogólnopolski Dzień Papieski. Tradycyjnie przed kaplica odbyła się zbiórka na rzecz Fundacji Dzieło III Tysiąclecia. Również harcerze rozprowadzali pyszne kremówki papieskie. Wieczorem o 20.30 odbyło się nabożeństwo, podczas którego została odmówiona modlitwa różańcowa o beatyfikację Jana Pawła II, a także chwila wsłuchania się i zadumy nad nauczaniem Papieża-Polaka.

28 października 2007
Do naszej parafii przybywa Iwona Józefiak, dziewica konsekrowana z Dębowca. Głosi piękną konferencję o przesłaniu Matki Bożej z La Salette. Nabożeństwu towarzyszą śpiewy poznane w Dębowcu.

4 listopada 2007
Nasza doroczna uroczystość odpustowa. Kazania głosi i sumie przewodniczy ks. Lucjan Gembczyk, proboszcz z Olesna.

5 listopada 2007
Wieczorna msza św., poodpustowa, odprawiana jest w intencji zmarłych parafian, a zwłaszcza tych, którzy odeszli w ostatnim roku.

11 listopada 2007
O godz. 9.30 została odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny. Kazanie wygłosił ks. Adrian Jańczyk.

28 listopada 2007
Spotkanie rodziców młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania. Przybyło na zaproszenie 7 rodziców (na 18 osób przygotowujących się).

1 grudnia 2007
Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach wieczystej adoracji, jaka odbywa się w parafiach naszej diecezji.

2 grudnia 2007
Rozpoczynamy Adwent. Rozpoczynają się przeróżne akcje charytatywne mające wspierać ubogich (także dzieci). Hojność parafian jest wielka. Rozprowadzane są też kartki świąteczne, wydane przez naszą parafię, które ukazują zeszłoroczna stajenkę w kaplicy. Kazania dziś głosi o. Władysław Kozioł, oblat Maryi Niepokalanej z Bodzanowa, który 26 lat spędził w Kamerunie.

8 grudnia 2007
W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP na mszy św. o godz. 16.00 sześć dziewcząt zostaje przyjętych do grona Dzieci Maryi.

10 grudnia 2007
Po przerwie rusza znów nasza budowa. Deskowanie, zbrojenie... Powstają powoli ściany.

31 grudnia 2007
O godz. 16.30 zostaje odprawiona uroczysta msza św. kończąca rok 2007. Ks. proboszcz w kazaniu dokonuje podsumowania działań duszpasterskich, podaje statystyki (35 chrztów, 29 bierzmowań, 2 małżeństwa, 47 pogrzebów). Po mszy św. przed wystawionym Najśw. Sakramentem wierni przepraszają i dziękując śpiewają Te Deum.

ANNO DOMINI 2008

2 stycznia 2008
Rozpoczynają sę odwiedziny duszpasterskie. Tym razem dzielnica kwiatowa i górska.

6 stycznia 2008
O godz. 16.00 kolędowo koncertują w naszej kaplicy Państwo Płaczkowie i Skibowie, którzy zostają bardzo życzliwie i z podziwem przyjęci przez wiernych.

6 stycznia 2008
Po mszy św. wieczornej w klubie "Chaberek" czlonkowie Apostolstwa Modlitwy przeżywają swoje doroczne spotkanie opłatkowe.

13 stycznia 2008
O godz. 16.00 do naszej kaplicy zawitał Chór Miejsko-Parafialny z Olesna, który urzekł nas swoim pięknym i subtelnym śpiewem kolęd i pastorałek.

15 stycznia 2008
W tym dniu duszpasterze zakończyli tegoroczne odwiedziny duszpasterskie. Przyjęło Kolędę ok. 41% mieszkań. Procent ten spada z roku na rok. Kolęda pokazała też słaby związek z parafią mieszkańców górskiej dzielnicy, którzy bardziej praktykują „na Górce” i u jezuitów niż w kaplicy na Chabrach.

20 stycznia 2008
Po mszy św. o godz. 12.00 zespół „Złoty Liść” z Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” przedstawił jasełka.

20 stycznia 2008
Wierni pod okiem ks. Erwina Kusaja udali się na kolędowanie do Franciszkanów do Nysy. Odwiedzili też Dom Macierzysty Sióstr Elżbietanek i kaplicę bł. Marii Merkert w nyskiej katedrze. Nawiedzili też kaplicę Sióstr Służebnic Ducha Świętego od wieczystej adoracji czyli tzw różowych sióstr i Dom Misyjny Księży Werbistów, gdzie zostali poczęstowani kawą i ciastem.

21 stycznia 2008
O godz. 18.00 została odprawiona msza św. w intencji Babć i Dziadków naszej parafii z okazji ich święta.

6-10 lutego 2008
Wielkopostne Rekolekcje Parafialne. Prowadził je ks. Bp Antoni Długosz z Częstochowy. Znana parafianom postać przyciągnęła tłumy do naszej kaplicy. Szczególnie dzieci chętnie uczestniczyły w rekolekcyjnych spotkaniach. Ks. Biskup sam prowadził muzyczną oprawę nabożeństw. Swoim entuzjazmem zachwycił wszystkich.

13 lutego 2008
Siostry Elżbietanki z Nysy nadesłały podziękowanie za dary zebrane przez naszą parafię. Przed świętami Bożego Narodzenia parafianie podzielili się swoim sercem i przynieśli dary w postaci zabawek, maskotek, przyborów szkolnych dla dzieci ze świetlicy prowadzonej przez Siostry

17 lutego 2008
Od II Niedzieli Wielkiego Postu podczas Gorzkich Żali kazania pasyjne głosił ks. Diakon Łukasz Gniła odbywający praktykę w opolskiej katedrze

24 lutego 2008
Telewizyjna Trójka czyli regionalna stacja TVP Opole wyemitowała program Tomasza Ciecierskiego nagrywany w naszej kaplicy. Gościem był ks. Bp Antoni Długosz prowadzący rekolekcje w naszej parafii. Tydzień wcześniej w Radio Plus został mogliśmy usłyszeć audycję z cyklu „Historie na plus”. Rozmówcą Ewy Schindler był również nasz rekolekcjonista

24 lutego 2008
Gościliśmy w naszej parafii panią Marię ze wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci na opolskim ZWMie. Na zakończenie każdej mszy św. pani Maria powiedziała kilka słów o charyzmacie tej wspólnoty zachęcając do włączenia się w modlitwę i w szeregi Apostolstwa. Kilkanaście osób zadeklarowało swoją gotowość.

15 marca 2008
Wierni pod opieką ks. Erwina Kuzaja pojechali na misterium Męki Pańskiej do seminarium Pallotynów w Ołtarzewie. Pielgrzymi nawiedzili też grób ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu, gdzie zło9żyli wiązankę kwiatów od parafii.

16 marca 2008
Członkinie Parafialnego Zespołu Caritas rozpoczęły sprzedaż wielkanocnych świec i palm, z których dochód przeznaczony był zarówno na budowę jak i na cele charytatywne parafii.

16 marca 2008
W opolskim dodatku „Gościa Niedzielnego” został zamieszczony artykuł z cyklu Panorama Parafii. Notkę o Chabrach napisała p. Teresa Sienkiewicz-Miś.

2 kwietnia 2008
O godz. 1100 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 przybyła do naszej kaplicy, aby uczestniczyć we mszy św. sprawowanej z okazji 3 rocznicy śmierci Jana Pawła II. Msze św. celebrował ks. Adrian Jańczyk. Wieczorem o godz. 1800 została odprawiona msza św. o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II. Ks. Proboszcz wygłosił okolicznościowe kazanie, a po mszy św. odbyło się czuwanie z modlitwą różańcową oraz medytacją tekstów Ojca Świętego. Czuwanie zakończyło odśpiewanie Apelu jasnogórskiego.

6 kwietnia 2008
Po mszy św. o godz. 1200 dzieci z klasy III B Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 zaprezentowały przedstawienie Pt. „Tajemnica” przygotowane przy pomocy S. Ambrozji, katechetki.

10 kwietnia 2008
Po mszy św. szkolnej odbyło się robocze spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Dotyczyło wystroju kaplicy. Dyskusja była bardzo burzliwa. Rodzice chcieli, aby sprzątaniem kaplicy i jej wystrojem zajęła się profesjonalna firma, na co nie wyraził zgody ks. Proboszcz argumentując, że firmy nie mają wyczucia liturgicznego, a poza tym jest to uroczystość parafialna i sami parafianie powinni się zaangażować.

12 kwietnia 2008
W nocy ktoś wszedł do zakrystii przez niezamknięte drzwi (przeoczenie wieczorne osób sprzątających). W wyniku zdarzenia zostały rozrzucone po ulicy szaty liturgiczne (alby i ornaty). Na tej złośliwości się skończyło. Nic nie zostało skradzione ani uszkodzone, ale stało się to smutną lekcją i nauczką dla nas wszystkich.

13 kwietnia 2008
Niedziela Dobrego Pasterza. Sumę o godz. 9.30 odprawił ks. Eugeniusz Ploch – ojciec duchowny naszego seminarium. We mszy św. posługiwało też trzech kleryków. Wszyscy po liturgii wraz z ks. Proboszczem, organistką i kościelnym napili się smacznej kawy na plebanii. W tym dniu ks. Adrian Jańczyk w Mochowie u OO. Paulinów kolektował na budowę kościoła.

15 kwietnia 2008
W parafii macierzystej czyli w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 16.00 został udzielony sakrament Bierzmowania. Z naszej parafii zostało nim umocnionych 17 młodych ludzi. Szafarzem był ks. Bp Jan Kopiec.

19 kwietnia 2008
Przed południem o godz. 1000 dzieci z klas III zgromadziły się razem ze swymi rodzicami w naszej kaplicy. To dzień pierwszej spowiedzi św. Najpierw ks. Proboszcz poprowadził wspólne przygotowanie do Sakramentu Pokuty – rachunek sumienia, modlitwy przed spowiedzią, żal za grzechy. Potem dzieci indywidualnie podchodziły do konfesjonału, po czym znów wspólnie podziękowały Panu Bogu za przebaczenie. Na pamiątkę każde dziecko otrzymało obrazek, który ma też zachęcać do comiesięcznego Sakramentu Pokuty.

19 kwietnia 2008
W tym dniu przeżywamy 3 rocznicę wyboru kard. Josepha Ratzingera na papieża. Pamiętamy tamte chwile. Z tej okazji o godz. 1800 została odprawiona msza św. w intencji Ojca Świętego.

25 kwietnia 2008
Jak co roku w dzień św. Marka po mszy św. wieczornej odbyła się procesja do krzyża przed kaplicą i modlitwy o urodzaje i uświęcenie pracy ludzkiej. Podobne nabożeństwa odbyły się w dniach 28-30 kwietnia, które były tzw Dniami Krzyżowymi.

1 - 3 maja 2008
Parafianie pod przewodnictwem ks. Proboszcza udali się na trzydniową pielgrzymkę. Choć wcześniej nie znali programu, to okazało się, że szlak wiódł przez: Markowice, Toruń, Rywałd, Gietrzwałd, Glotowo, Stoczek Warm. Świętą Lipkę, Żuromin, Skępe i Włocławek. Wrócili rozmodleni, rozśpiewani i szczęśliwi, bo mimo padającego deszczu było pogodnie w sercach.

9 maja 2008
O godz. 1900 miała odbyć się Msza św. dziękczynna za przyjęcie sakramentu bierzmowania. „Miała się odbyć”, bo nie odbyła się. Spośród 17 bierzmowanych przed dwoma tygodniami osób przyszedł jeden – lektor. To smutek nie tylko duszpasterzy, ale całej parafii.

10 maja 2008
W katedrze opolskiej odbyły się święcenia kapłańskie. Neoprezbiterami zostało 11 diakonów. Święceń udzielił ks. Abp Alfons Nossol.

18 maja 2008
W parafii odbyła się dziś Uroczystość I Komunii Świętej. Przystąpiło do niej 40 dzieci z klas III. O godz. 915 dzieci z rodzicami zgromadziły się przed plebania, gdzie rodzice udzielili swoim pociechom błogosławieństwa, a następnie wszyscy przeszli do kaplicy. Podczas mszy św. rodzice przynieśli w darze nową kapę maryjną, która na zakończenie uroczystości została poświęcona. Po południu, o godz. 1500, mimo że rozpadało się dzieci zgromadziły się na nabożeństwie maryjnym po którym otrzymały pamiątki i zrobiły sobie pamiątkowe grupowe zdjęcie

19 maja 2008
Dzieci pierwszokomunijne, razem z ks. Proboszczem i swoimi wychowawczyniami udały się na Górę św. Anny i do Kamienia Śl.. Była to dziękczynna pielgrzymka. Mimo padającego deszczu i wiatru radości nie brakowało i wszyscy powrócili szczęśliwi.

22 maja 2008
Uroczystość Bożego Ciała. Po mszy św. o godz. 800 tradycyjnie wyruszyła procesja do czterech ołtarzy. Tym razem trasa wiodła ulicami: Chabrów, Tulipanów, Astrów, Oleandrów, Konwalii i Chabrów. Była to piękna okazja do dania świadectwa. W procesji uczestniczyły również dzieci pierwszokomunijne.

25 maja 2008
Na ten dzień zaplanowano nabożeństwo majowe na ogródkach działkowych przy ul. Luboszyckiej-Harcerskiej. Przybyło ok. 150 wiernych. Śpiewano pieśni i wezwania nawiązując tym samym do tradycji nabożeństw, które gromadziły wiernych przy polnych kapliczkach. Wielu parafian myślami wracało do swego dzieciństwa, wielu się wzruszało. Pani Maria Skarbek przygotowała ołtarz polowy. Zorganizowano też ciasto i pączki, które po modlitwie sprzedawano, a dochód przekazano na budowę kościoła.

26 maja 2008
Z okazji Dnia Matki na nabożeństwie majowym został przedstawiony program artystyczny. Inscenizację przygotowała młodzież i dzieci z parafii katedralnej pod okiem S.M. Radosławy i ks. Daniela Breguły. Msza św. wieczorna została odprawiona w intencji Matek.

27 maja 2008
Przy okazji uroczystości prymicyjnej ks. Przemysława Krawca, jaka odbyła się w parafii Przemienienia Pańskiego na ZWM-ie, gościliśmy w naszej kaplicy Pallotynów, kleryków i kapłana.

6 czerwca 2008
„Nasza jedenastka” czyli Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 obchodziła 40 lat istnienia. Dwudniowe uroczystości rozpoczęły się mszą św. w naszej kaplicy, której przewodniczył J.E. Ks. Bp Paweł Stobrawa. Ks. Biskup wygłosił też Słowo Boże, w którym mówił o wdzięczności wobec szkoły. W czasie uroczystości szkolnych ks. Adrian Jańczyk – katecheta poświęcił nowe boisko.

9 czerwca 2008
W tym roku przypada 25 lat od wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na Górze św. Anny i koronacji obrazu Matki Bożej Opolskiej. Z tej racji w katedrze i na Górze św. Anny odbywały się uroczystości. Zaproponowano, by każda parafia mogła pielgrzymować do Opolskiej Pani. Naszej parafii przypadł dzień 9 czerwca. Razem z parafiami: św. Józefa w Opolu Szczepanowicach i św. Katarzyny w Opolu Groszowicach uczestniczyliśmy w uroczystych maryjnych nieszporach, a po nich w Eucharystii, której przewodniczył ks. Prałat Edmund Podzielny. Był obecny też J.E. Ks. Bp Jan Bagiński, który wygłosił Słowo Boże. Trzeba zaznaczyć, że Chaberska parafia była licznie reprezentowana przez wiernych. W darze otrzymaliśmy pamiątkowy medal i świecę, którą postawiliśmy przy obrazie Matki Bożej Opolskiej w naszej kaplicy.

21 czerwca 2008
W katedrze opolskiej odbyły się główne uroczystości jubileuszowe. O godz. 1500 została odprawiona msza św. pod przewodnictwem Ks. Abpa Alfonsa Nossola. Poprzedzona została uroczystą procesją z kościoła Matki Bożej Bolesnej i św. Wojciecha. W procesji była niesiona kopia wizerunku Opolskiej Pani. Obraz spoczął na barkach poszczególnych delegacji: sióstr, kleryków, matek, ojców dzieci, młodzieży, kapłanów. Z naszej parafii wydelegowane były dzieci: Radek Małko, Rafał Figura, Wojtek Proszkowiec, Dawid Połoszczański, Szymon Zuziak i Sebastian Kula. W delegacji znalazł się także ks. Proboszcz Zbigniew Bienkiewicz. Wieczorem w katedrze odbyła się msza św. dla młodzieży, a po niej koncert Violi Brzezińskiej.

22 czerwca 2008
W naszej kaplicy podczas wszystkich mszy św. kazania głosił ks. Grzegorz Dominik – tegoroczny neoprezbiter pochodzący z naszego dekanatu (parafia św. Jacka w Kolonii Gosławickiej)

24 czerwca 2008
Trzydzieścioro dzieci z naszej parafii wraz z ks. Erwinem Kusajem i opiekunami wyjechało na tygodniowy wypoczynek do Międzybrodzia Bialskiego.

6-13 lipca 2008
Pielgrzymka do Włoch. Uczestniczyli w niej parafianie z Chabrów oraz z Chocianowic pod przewodem ks. Erwina Kusaja. Pielgrzymi nawiedzili: Padwę, Loreto, San Giovanni Rotondo, Rzym, Asyż, Sienę oraz Wenecję.

20 lipca 2008
W czasie mszy św. o godz. 9.30 parafianie podziękowali i pożegnali ks. Adriana Jańczyka, który na mocy dekretu ks. Arcybiskupa od 25 sierpnia rozpocznie posługiwanie w parafii św. Jana Chrzciciela w Nysie. Ks. Adrian pracował w naszej parafii 3 lata. Smutek na twarzach i łzy w oczach towarzyszyły pięknym słowom podziękowań oraz żarliwej modlitwy. Również ks. Adrian podczas wszystkich mszy św. w kazaniu podziękował parafianom za życzliwość stwierdzając, że nie jest mu łatwo opuszczać tę parafię.

27 lipca 2008
Z racji wspomnienia św. Krzysztofa, które obchodzone jest 25 lipca, podczas nieszporów zostały poświęcone pojazdy. Ks. Proboszcz modlił się także w intencji wszystkich kierowców. Otrzymali oni na pamiątkę książeczki z modlitwami i Dekalogiem Kierowcy. W ramach ogólnopolskiej akcji wszyscy mogli złożyć ofiarę na zakup pojazdów dla misjonarzy.

15 sierpnia 2008
W godzinach popołudniowych nad częścią naszej diecezji przeszła nawałnica – trąba powietrzna, która dokonała wielu zniszczeń. Wśród poszkodowanych miejscowości ucierpiały najbardziej Sieroniowie, Balcarzowice, Zimna Wódka i Błotnica Strzelecka. Wszystkie te wsie należą do parafii wspierających naszą budowę. Wielu ludzi w ciągu minuty straciło wszystko. Z powierzchni zniknęły domy i zabudowania gospodarcze.

18 - 23 sierpnia 2008
XXXII Piesza Pielgrzymka z Opola na Jasną Górę. Z naszej parafii niewiele osób zdecydowało się na pieszą wędrówkę, ale 30 osób podjęło duchowe pielgrzymowanie, które objęło codzienna mszę św., różaniec, modlitwę pielgrzyma i inne umartwienia podjęte w intencji pielgrzymów. Ks. Proboszcz odprawił w intencjach duchowych pielgrzymów mszę św. w piątek, na trasie w Zborowskiem.

25 sierpnia 2008
Tego dnia rozpoczął posługiwanie nowy wikariusz, ks. Reneusz Krawczyk, który przybył do nas z parafii św. Michała w Prudniku. Ks. Reneusz przyjął święcenia kapłańskie w roku 2002, a pochodzi z parafii pw. Bożego Ciała w Oleśnie.

30-31 sierpnia 2008
Po raz szósty odbywał się nasz Festyn Rodzinny. W sobotę rozpoczął się on występem zespołu „Złoty Liść”, po którym rozpoczęła się zabawa taneczna (do godz. 100). Przygrywał zespół Fresko. Niedziela to liczne atrakcje, występy, loteria fantowa, cegiełki i konsumpcja ciast (domowego wypieku) oraz grilowanych dobroci. Dochód z festynu zasilił fundusz budowy kościoła. W ramach festynu został rozegrany mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacją „MONAR” Zbicko a drużyną ministrantów naszej parafii. Trener ministrantów – nowy wikariusz ks. Ireneusz Krawczyk – sam jest świetnym bramkarzem, ale jeszcze w parafialnych rozgrywkach nie zaprezentował swoich umiejętności.

1 września 2008
O godz. 745 została odprawiona msza św. na rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego. Przybyły na nią także dzieci przekraczające po raz pierwszy próg szkolny. One też otrzymały na zakończenie specjalne błogosławieństwo.

4 września 2008
Po raz drugi parafianie z ks. Erwinem Kuzajem pojechali na pielgrzymkę do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Tam uczestniczyli we mszy św. i czuwaniu modlitewnym w intencji świętości rodzin i obrony poczętego życia.

13 września 2008
Parafianie wraz z ks. Proboszczem uczestniczyli w obchodach kalwaryjskich ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego na Górze św. Anny. O godz. 600 wyjechali autobusem by o godz. 730 uczestniczyć we mszy św. w Grocie Lourdzkiej, a po niej w obchodach Męki Pańskiej. Wieczorem z przejęciem wszyscy uczestniczyli w nabożeństwie ze świecami. 28 września 2008
Bogata była dzisiejsza niedziela. Dziękowaliśmy Bogu za tegoroczne plony. Parafianie udekorowali ołtarz jarzynami i owocami. Była to też po raz drugi „Niedziela Modlitewnika”. Przed kaplicą można było nabyć nowe wydanie „Drogi do nieba”. Starą książeczkę można było przekazać na misje na Ukrainie. Tym samym dokonaliśmy wymiany modlitewników.

1 października 2008
Dzieci, które w tym roku szkolnym przystąpią do I Komunii Świętej otrzymały różańce. Uroczystość odbyła się podczas mszy św. szkolnej, a uczestniczyli w niej także nieliczni rodzice.

7 października 2008
Dzisiejsze nabożeństwo różańcowe, we wspomnienie NMP Różańcowej, prowadziły Siostry Służebniczki z Leśnicy i Opola. Piękne rozważania przeplatane anielskimi śpiewami ubogaciły modlitwę. Było to też zaakcentowanie dnia matki Bożej Różańcowej. Po różańcu siostry uświetniły także oprawę mszy św. czytając lekcję, śpiewając psalm, modlitwę wiernych oraz śpiewy towarzyszące czynnościom liturgicznym.

10-12 października 2008
Dzieci Maryi wraz ze swoim opiekunem ks. Erwinem Kuzajem uczestniczyły w pielgrzymce ogólnodiecezjalnej na Górę św. Anny.

11 października 2008
Czterdzieścioro parafian wraz z ks. Proboszczem wzięło udział w inicjatywie Radia Plus i udali się specjalnym „pociągiem papieskim” do Wadowic. Tam uczestniczyli we mszy św. oraz zwiedzali miejsca związane z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. W ten sposób uczczono 30 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

12 października 2008
Po raz ósmy obchodzono Dzień Papieski. Czynnie też zaangażowała się nasza parafia. Po każdej mszy św. przed kaplicą zbierano na cele fundacji Nowego Tysiąclecia wspierającej ubogą młodzież. Na taki też cel sprzedawano papieskie kremówki, które cieszyły się ogromnym wzięciem. Oprawę mszy św. o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II uświetnili klerycy z WSD. Wieczorem o godz. 20.00 odbyło się specjalne nabożeństwo medytacyjno-modlitewne. Odmówiono różaniec i wgłębiono się we fragmenty nauczania papieskiego.

14 października 2008
W Dniu Edukacji Narodowej wieczorne nabożeństwo różańcowe było odprawione w intencji wszystkich nauczycieli, wychowawców, ale też i rodziców, którzy – jak zaznaczył ks. Proboszcz – są nauczycielami w domowej szkole.

18 października 2008
Podczas nabożeństwa różańcowego odbyła się inscenizacja pt. „Bóg jest jak Bóg”. Przedstawienie przygotowała młodzieżowa grupa działająca przy katedrze pod kierownictwem S. Radosławy. Przejmujące i wzruszające treści były okazją dla parafian do wielu przemyśleń i refleksji.

9 listopada 2008
Odbyła się doroczna uroczystość odpustowa ku czci św. Karola Boromeusza – Patrona parafii. Uroczystej sumie o godz. 12.00 przewodniczył ks. Jan Polok – proboszcz parafii Dobrzeń Wielki. On też głosił Słowo Boże na wszystkich mszach św. W kazaniu ukazał na nowo misję z jaką św. Karol dzisiaj staje przed człowiekiem. Nakreślił sytuację współczesnego człowieka, który mimo osiągnięć i postępu czuje się coraz bardziej smutny i samotny. Postać Patrona, św. Karola pokazuje co tak naprawdę liczy się w życiu i co daje szczęście. Mediolański Święty pochodził z zamożnego rodu, posiadł wiele zaszczytnych tytułów miał wielki majątek, ale nie to sprawia, że wspominamy go po prawie 500 latach. Nie godności ziemskie, ani pieniądze zadecydowały o jego szczęściu i świętości, ale otwarte dla drugiego człowieka serce. Ten człowiek odziany w purpurę kardynalską pochylał się nad ludźmi chorymi, biednymi, zakładał sierocińce, szpitale, wychodził na ulice, aby zauważać i pomagać ludziom w potrzebie. Św. Karol uczy nas dzisiaj przemieniać nasze środowiska, rodziny, parafie i czynić miłość wokół siebie. Podczas uroczystej sumy liturgię uświetnił zespół instrumentów dętych Damiana Kurka z Opola-Maliny. Na zakończenie głównej mszy św. przed Najśw. Sakramentem polecono Chrystusowi przez wstawiennictwo św. Karola całą parafię i odśpiewano dziękczynne Te Deum. Każdą mszę św. uwieńczyło uczczenie relikwii św. Karola, które przed czterema laty przywieziono z Mediolanu. W poniedziałek została odprawiona poodpustowa msza św. w intencji zmarłych Parafian, szczególnie tych, którzy odeszli do Pana od ostatniego odpustu, a było ich aż 55.

11 listopada 2008
O godz. 10.00 została odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny. Mszy św. przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Proboszcz Zbigniew Bienkiewicz.

16 listopada 2008
Gościliśmy w naszej parafii (już nie po raz pierwszy) o. Andrzeja Sobonia – werbistę, który pracował w Papui Nowej Gwinei. Misjonarz podzielił się swoim misyjnym doświadczeniem, wygłosił Słowo Boże. Do nabycia były też tradycyjnie kalendarze, z których dochód przeznaczony był na wsparcie misji.

22 listopada 2008
O godz. 9.00 ks. Biskup Paweł Stobrawa odprawił w naszej kaplicy mszę św., podczas której poświęcił też sztandar Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11, która przyjęła imię Orląt Lwowskich. Ks. Biskup wygłosił też kazanie. Mszę św. koncelebrował ks. Proboszcz Zbigniew Bienkiewicz. We mszy św. uczestniczyli: dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie Chaberskiej podstawówki, a także obecni byli przedstawiciele Orląt Lwowskich.

23 listopada 2008
W Uroczystość Chrystusa Króla na mszy św. o godz. 10.45 zostali przyjęci nowi ministranci. Oto ich nazwiska i imiona: . Podczas tej mszy św. swoje przyrzeczenia odnowili dotychczasowi ministranci oraz lektorzy. Po Eucharystii odbyło się spotkanie przy herbatce w klubie „Chaberek”, na którym też obecni byli rodzice naszych ministrantów.

27 listopada 2008
W naszej parafii przebywał Prezydent Rzeczypospolitej Polski Lech Kaczyński. Przybył on do PSP nr 11 na uroczystość nadania imienia Orląt Lwowskich tej szkole.

29 listopada 2008
Wieczorem odbyła się pielgrzymka do kościoła św. Piotra i Pawła w Opolu., Miało to miejsce w związku z przeżywanym Jubileuszowym Rokiem św. Pawła. Część parafian udała się wraz z ks. Proboszczem pieszo, inni dojechali samochodami bądź autobusem. O godz. 18.00 odbyło się specjalne nabożeństwo, a po nim uroczysta msza św. koncelebrowana przez ks. Proboszcza Zbigniewa Bienkiewicza oraz miejscowego proboszcza ks. Rudolfa Świerca. Kazanie o rzeczach ostatecznych w nauczaniu św. Pawła wygłosił Oficjał Sądu Biskupiego ks. Piotr Kuc. Notatkę o tym wydarzeniu zamieścił Opolski Gość Niedzielny.

6 grudnia 2008
Na roratach, które jak zawsze w sobotę odbyły się o godz. 8.00 przybył św. Mikołaj. Po krótkiej rozmowie z dziećmi uczestniczącymi we mszy św. każdemu wręczył drobne słodycze.

6 grudnia 2008
Parafianie wraz z ks. Erwinem Kuzajem udali się do Torunia na obchody rocznicy powstania radia Maryja.

8 grudnia 2008
W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w czasie mszy św. o godz. 16.00 zostały przyjęte dwie nowe Marianki: Agnieszka Figura i Wiktoria Krysik. Odbyło się także odnowienie przyrzeczeń mariańskich. Po uroczystościach na plebanii miała miejsce agapa z udziałem rodziców.

20 grudnia 2008
Od rana mężczyźni naszej parafii układali płyty chodnikowe, aby ułatwić dojście do kaplicy mieszkańcom Boninów i dolnych Chabrów. Płyty nieodpłatnie przekazała Administracja naszego osiedla przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”. Inicjatywa naszych szafarzy ucieszyła wielu parafian. Dziękujemy wszystkim panom, którzy tak ochoczo zgłosili się do pomocy i włożyli wiele trudu, aby można było odtąd spokojne i bezpiecznie dotrzeć do kaplicy na nabożeństwa.

28 grudnia 2008
W tym dniu przeżywaliśmy święto Świętej Rodziny. O godz. 12.00 odbyła się msza święta w intencji wszystkich rodzin naszej parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo, miłość i zgodę w nich. Na godz. 16.15 zaproszone zostały do kaplicy dzieci z racji przypadającego w tym dniu święta świętych Młodzianków. Dzieci pod przewodnictwem ks. Erwina Kuzaja kolędowały, modliły się, otaczając żłóbek adorowały Dzieciątko, a na koniec otrzymały specjalne błogosławieństwo i coś słodkiego.

31 grudnia 2008
O godz. 16.30 rozpoczęła się uroczysta msza św. dziękczynna. W kazaniu ks. Proboszcz wskazał, że w ten wieczór warto porozmawiać o dobru, które się między nami działo w ciągu całego roku. Przypomniał wydarzenia z życia parafii, które nas wszystkich ubogaciły. Podał też statystykę parafialną: 25 chrztów, 40 dzieci przystąpiło po raz pierwszy do Komunii Świętej, 17 przyjęło Bierzmowania. W kaplicy odbył się 1 ślub. Do Domu Ojca odeszło 58 parafian. Po mszy św. przed Najświętszym Sakramentem kapłani i wierni przeprosili za zło, i śpiewając Te Deum Laudamus podziękowali za łaski otrzymane w mijającym roku. O północy kaplica została otwarta dla tych, którzy chcieli modlitwą przywitać Nowy Rok.

Anno Domini 2009

1 stycznia 2009
Pierwsza msza święta w Nowym Roku o godz. 8.00 sprawowana była w intencji wszystkich parafian z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę. Po południu włączając się w światową modlitwę wierni prosili Boga o pokój na całym świecie, w naszej Ojczyźnie i naszych rodzinach.

2 stycznia 2009
Dzisiaj kapłani rozpoczynają odwiedziny duszpasterskie wśród parafian mieszkających przy ulicy Chabrów. Parafia została podzielona na dwie części i tradycyjnie już kolęda odbywa się co dwa lata.

11 stycznia 2009
Parafianie wraz z ks. Erwinem Kuzajem wyjechali do Katowic-Panewnik, aby tam przy najpiękniejszej i największej stajence na Śląsku uczestniczyć w nabożeństwie kolędowym. Nabożeństwu przewodniczył ks. Bp Gerard Bernacki – biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej. W naszej kaplicy dzieci z PSP nr 11 wystawiły jasełka, które przygotowała S.M. Ambrozja.

17 stycznia 2009
Zakończyły się odwiedziny duszpasterskie. Kolędę przyjęło w tym roku 978 mieszkań, co stanowi 45,85% mieszkających przy ul. Chabrów. Głównym tematem poruszanym podczas odwiedzin była budowa naszego kościoła, ale również rozmawiano o duszpasterstwie dzieci i młodzieży, o jeszcze lepszym porządku podczas liturgii np., przystępowanie do Komunii św. Duszpasterze spotkali się z ogromną życzliwością przyjmujących ich parafian.

18 stycznia 2009
Podczas popołudniowego nabożeństwa wystąpił zespół „Promyki Maryi”. Dzieci przedstawiły program słowno-muzyczny. Piękne teksty przeplatane były kolędami i pastorałkami. Wzbudziły w oglądających parafianach radość i wzruszenie.

19 – 23 stycznia 2009
Podczas zimowych ferii dzieci naszej parafii spotykały się na sali gimnastycznej przy PSP nr 11, gdzie pod okiem ks. Reneusza odbywały się rozgrywki w różnych dziedzinach sportowych.

1 lutego 2009
Podczas mszy św. o godz. 12.00 śpiewała schola dziecięca z Domecka pod kierunkiem P. Teresy Ramoli. Po mszy świętej schola wykonała jeszcze kilka kolęd i pastorałek zamykając w ten sposób tradycyjny czas Bożego Narodzenia.

14 lutego 2009
Z kilkudniowym opóźnieniem spowodowanym łatwiejszym organizacyjnie terminem obchodzony był Światowy Dzień Chorego. O godz. 10.00 została odprawiona msza św., podczas której chorzy i starsi mogli przyjąć Sakrament Chorych, a także zostali pobłogosławieni Najśw. Sakramentem na sposób lourdzki. Po uroczystościach w kaplicy odbyło się spotkanie w naszym osiedlowym klubie „Chaberek”. Spotkanie to przygotował Parafialny Zespół Caritas, a pięknym występami uświetniły je dzieci z PSP nr 11 pod kierunkiem S. Ambrozji i ks. Erwina.

16 lutego 2009
W tym dniu odbyła się parafialna pielgrzymka do sanktuarium w Leśniowie, Gidlach oraz w Częstochowie. Wierni nawiedzając te miejsca, a szczególnie uczestnicząc w wieczornej modlitwie apelowej na Jasnej Górze modlili się o dobre przygotowanie do święceń kapłańskich naszego parafianina dk. Pawła Siernego.

22-24 lutego 2009
W tych dniach, jak zawsze przed Wielkim Postem parafianie mogli adorować Najświętszy Sakrament w ramach tzw. czterdziestogodzinnego nabożeństwa. Ma ono wprowadzić niejako w przeżywanie czasu Pokuty, a także jest okazją modlitwy i przeproszenia Jezusa za nieprawości karnawału.

25 lutego – 1 marca 2009
Środa Popielcowa jak co roku w naszej parafii rozpoczęła rekolekcje wielkopostne. W tym roku głosił je ks. Eugeniusz Ploch – ojciec duchowny naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. Naukami zostały objęte wszystkie stany: dzieci, młodzież, małżeństwa, osoby starsze, chore i samotne. Przed każdą mszą św. była 45 minutowa adoracja Najśw. Sakramentu, która gromadziła wielu parafian trwających w ciszy na modlitwie. Kluczem rekolekcji czyli ich przewodnią myślą były „pragnienia Boga” odkrywane w kontekście Słowa Bożego danego dnia. Podczas rekolekcji, w piątkowy wieczór grupa młodzieżowa z parafii katedralnej przedstawiła inscenizację pt. „Ze św. Pawłem ku Chrystusowi”. Głębokie w swej treści przedstawienie przygotowała S.M. Radosława – służebniczka pracująca w parafii katedralnej. Na zakończenie rekolekcji, w niedzielne przedpołudnie, odprawiona została msza św. w intencjach rekolekcyjnych, które parafianie wpisywali jako prośby i podziękowania do zeszytu rekolekcyjnego wyłożonego z tyłu kaplicy. Z dnia na dzień zeszyt wypełniał się radościami i troskami parafian św. Karola Boromeusza.

3 marca 2009
Parafianie uczestniczyli w seansie filmowym w Kinoplexie. 153 parafian ze wzruszeniem oglądnęło film Rafała Wieczyńskiego pt: „Popiełuszko. Wolność jest w nas”. Film pozostawił wiele przemyśleń na temat czasów niewoli komunistycznej, ale także niesamowitej, pokornej i świętej postawy Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki.

14 marca 2009
Ks. Biskup Jan Kopiec w tym dniu dokonał wizytacji parafii. Uroczystość rozpoczęła się punktualnie o godz. 18.00. Ks. Biskupa w drzwiach kaplicy przywitał ks. Proboszcz Zbigniew Bienkiewicz podając do ucałowania relikwiarz św. Karola Boromeusza. Na początku Rada parafialna złożyła sprawozdanie. W kazaniu Biskup umocnił parafian w trudzie wznoszenia świątyni pokazując to dzieło jako szczególne wyróżnienie i łaskę. W czasie uroczystej mszy św. młodych ludzi przyjęło sakrament Bierzmowania.

25 marca 2009
Tradycyjnie już w święto Zwiastowania Pańskiego, podczas mszy św. o godz. 18.00 parafianie mieli możliwość złożenia przyrzeczeń duchowej adopcji dziecka poczętego. Do tego szlachetnego dzieła przystąpiło tym razem.

28 marca 2009
Parafianie pod wodzą ks. Erwina Kuzaja udali się na pielgrzymkę wielkopostną do Piekar Śląskich. Intencją pielgrzymki było dobre przygotowanie naszego diakona Pawła Siernego do święceń kapłańskich, które przyjmie w maju.

5 kwietnia 2009
Członkinie Parafialnego Zespołu Caritas rozprowadzały palmy oraz świece wielkanocne, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dochód przeznaczony był na budowę kościoła oraz działalność charytatywną.

9 kwietnia 2009
Rozpoczyna się Triduum Sacrum. Te najważniejsze dni całego roku liturgicznego zgromadziły w naszej kaplicy tłumy ludzi, którzy uczestnicząc w wieczornych nabożeństwach przeżywały mękę śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Podczas mszy św. Wieczerzy Pańskiej parafianie nie zapomnieli też o swoich duszpasterzach składając im, z okazji Dnia Kapłańskiego, życzenia.

10 – 19 kwietnia 2009
W Wielki Piątek rozpoczęła się nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego. Każdego dnia wierni gromadzili się o godz. 15.00, w godzinie Miłosierdzia na modlitwach i koronce do Bożego Miłosierdzia. Modlitwom przewodniczył każdorazowo kapłan.

19 kwietnia 2009
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego parafianie z ks. Erwinem Kuzajem udali się do Krakowa-Łagiewnik. Tam uczestniczyli w uroczystych obchodach święta. W parafii natomiast odbyło się przedstawienie pt. „Jezus Zbawiciel”. Dzieci z PSP nr 11 pięknie przygotowane przez S.M. Ambrozję z talentem prawdziwie aktorskim wczuły się w poszczególne role i dostarczyły wspaniałych duchowych wrażeń.

26 kwietnia 2009
Niedziela była swoistą Niedzielą powołań. Parafię naszą odwiedziły siostry Służebniczki z Leśnicy. Podczas wszystkich mszy św. upiększyły liturgię śpiewem, wygłosiły Słowo, a także przewodniczyły popołudniowemu nabożeństwu.

1-3 maja 2009
Tradycyjnie w majowy weekend odbyła się pielgrzymka parafialna. Tym razem szlak wiódł przez Studzianną, Starą Błotnicę, Wolę Gułowską do Kodnia nad Bugiem. Kolejny dzień przeżyty był w świetle prawosławia. Pielgrzymi odwiedzili monastyr w Jabłecznej, sanktuarium w Leśnej Podlaskiej i Świętą Górę Grabarkę. W drodze powrotnej pojawiły się jeszcze takie miejsca jak Kijany i Wąwolnica. Wszystkie miejsca zauroczyły uczestników. Z radością i modlitwą na ustach powrócili do domów.

8 maja 2009
Podczas nabożeństwa majowego, ks. Erwin Kuzaj – opiekun grupy Dzieci Maryi poświęcił sztandar, który odtąd będzie znakiem mariańskiej służby na liturgii.

9 maja 2009
Dzieci klas III po raz pierwszy przystąpiły do sakramentu Pokuty.

10 maja 2009
Przed kaplica odbyła się zbiórka dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi we Włoszech, jakie miało miejsce w kwietniu. Parafianie bardzo hojnym sercem odpowiedzieli na apel ks. Arcybiskupa przekazując na ten cel prawie 1000 zł.

17 maja 2009
Już po raz drugi odbyło się nabożeństwo majowe na ogródkach działkowych przy ul. Harcerskiej. Jeszcze więcej ludzi niż w ubiegłym roku zgromadziło się, aby śpiewać Maryi pieśni. Przygotowana została symboliczna kaplica. Dzięki życzliwości Zarządu ogródków po nabożeństwie odbył się piknik z kawą, herbatą i pysznymi ciastami. Dochód z tych łakoci został przekazany na budowę kościoła.

18 - 20 maja 2009
W tych dniach odbyły się tzw. Dni Krzyżowe. Po wieczornych mszach świętych w procesji udaliśmy się do krzyża przy ul. Luboszyckiej. Krzyż mający już ponad 100 lat ma ciekawą i do końca niejasna historię. W latach 70 przewrócony krzyż znalazła parafianka p. Gajdamowicz. Razem z bratem odnowiła go, umieściła w solidnym fundamencie. Ktoś dorobił płotek i od tamtej chwili krzyżem się opiekują. Dzisiaj krzyż znajduje się na zapleczu lodziarni i być może nawet nie wszyscy wiedzą o jego istnieniu. Tam w pobliżu działek modliliśmy się o urodzaje, a w drodze śpiewem litanii wzywaliśmy wstawiennictwa wszystkich świętych. Taka procesja odbyła się po raz pierwszy, gdyż dotąd modlitwy o urodzaje odbywały się przy krzyżu przed kaplicą. Nabożeństwo obiło się bardzo dobrym echem i pewnie już wejdzie do tradycji parafii.

29 maja 2009
Zakończone zostały prace przy stawianiu konstrukcji stalowej kościoła. Budowę nieoficjalnie nawiedził ordynariusz opolski ks. Abp Alfons Nossol.

30 maja 2009
Ks. Reneusz Krawczyk i grupa Apostolstwa Modlitwy udała się z pielgrzymką do sanktuarium św. Józefa w Prudniku-Lesie oraz kościółka Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Zlatych Horach. Po części pobożnej wyjazdu uczestnicy piekli kiełbaski na ognisku, jakie w Jarnołtówku zorganizowano przy pomocy miejscowego proboszcza. W tym dniu w katedrze opolskiej święcenia kapłańskie przyjęło 8 diakonów. Było to również dzień jubileuszu 40-lecia ślubów zakonnych S.M. Ambrozji naszej katechetki. W uroczystej mszy św. odprawionej przez ks. Biskupa Pawła Stobrawę w klasztorze sióstr de Notre Dame uczestniczył ks. Proboszcz.

31 maja 2009
W ostatnią niedzielę maja, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego nasz neoprezbiter wygłosił w parafii kazanie, a po każdej mszy św. udzielał parafianom błogosławieństwa prymicyjnego.

7 czerwca 2009
O godz. 9.30 rozpoczęła się msza św. podczas której 54 dzieci klas III przyjęło po raz pierwszy Komunię Świętą. Mszę św. wraz z ks., proboszczem koncelebrował ks. Rektor Waloszek oraz ks. Kucharski. Po południu dzieci uczestniczyły w nabożeństwie dziękczynnym oraz zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia.

9 czerwca 2009
Dzieci pierwszokomunijne z ks. Proboszczem oraz swoimi wychowawcami udały się na pielgrzymkę na Górę Św. Anny, gdzie uczestniczyły we mszy św. w bazylice, a potem nawiedziły grotę lourdzką oraz ołtarz papieski. Po małym posiłku pielgrzymi udali się do Kamienia Śląskiego. Poznawszy w kaplicy historię św. Jacka oraz zamku kamieńskiego dzieci wyhasały się w zamkowym parku. Wszyscy radośni wrócili do domów.

11 czerwca 2009
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. O godz. 8.00 została odprawiona msza św. a po niej wyruszyła procesja w pięknym słońcu i przy błękitnym niebie. Tym razem trasa wiodła między blokami, ulicą Luboszycką aż do dzielnicy górskiej. Tam przy czwartym ołtarzu ustawionym na rogu ulic Zakopiańskiej i Podhalańskiej zakończyło się nabożeństwo.

15 czerwca 2009
Rozpoczął się kolejny etap budowy kościoła. Tym razem wykonywane będą prace budowlane, murarskie przy szczytowych ścianach świątyni oraz korytach odwadniających.

16 czerwca 2009
W czasopiśmie lokalnym „Beczka” ukazał się artykuł o krzyżu przy ul. Luboszyckiej (na terenie naszej parafii), który w tym roku został odnowiony i do którego szliśmy procesją podczas Dni Krzyżowych modląc się o urodzaje.

19 czerwca 2009
Benedykt XVI uroczyście rozpoczął Rok Kapłaństwa. Został on ogłoszony z okazji 150 rocznicy śmierci św. Jana Marii Vianney`a. W naszej kaplicy w każdy czwartek na zakończenie mszy św. odmawiamy modlitwę o uświęcenie kapłanów, której tekst jest również odmawiany w codziennie w Ars.

25 czerwca 2009
Dzieci naszej parafii pod opieką ks. Erwina wyjechały do Międzybrodzia Bialskiego. To już tradycyjny wyjazd wakacyjny i tradycyjne miejsce, które sprzyja dobrej zabawie i wypoczynkowi.

29 czerwca 2009
Zakończył się Rok św. Pawła. Ks. Bp Jan Kopiec odprawił uroczysta mszę św. w kościele Jubileuszowym pw. św. Piotra i Pawła w Opolu.

30 czerwca 2009
W dwujęzycznym czasopiśmie „Schlesisches Wochenblatt” ukazał się artykuł o naszej parafii i budującym się kościele.

1 lipca 2009
W „Nowej Trybunie Opolskiej” ukazał się artykuł o budowie naszego kościoła. Postawione konstrukcje intrygują dziennikarzy i nie tylko ich. Artykuł wywołał też wiele komentarzy na blogu internetowym. Nie wszystkie były przyjazne. Pojawiły się też słowa gorzkie, słowa niezrozumienia. Wszystko to jednak ożywiło spojrzenie na wielkie dzieło budowy.

26 lipca 2009
Tradycyjnie w okolicy wspomnienia św. Krzysztofa poświęcono pojazdy. Na nieszporach ks. Reneusz pomodlił się w intencji wszystkich kierujących, a także za ofiary wypadków drogowych. Ustawione na parkingu samochody i inne pojazdy zostały poświęcone i polecone szczególnemu błogosławieństwu Bożemu.

26 lipca 2009
Uroczystość św. Anny – głównej Patronki naszej diecezji była też wielkim dniem w naszym opolskim dekanacie. Ks. Abp Alfons Nossol dokonał w tym dniu konsekracji nowego kościoła na Metalchemie. Równocześnie ordynariusz opolski erygował nową, 13 w dekanacie, parafię pw. Chrystusa Króla. Jej proboszczem został ks. Marcin Jakubczyk.

27-31 lipca 2009
Ministranci naszej parafii ze swoim opiekunem ks. Reneuszem Krawczykiem uczestniczyli w obozie w miejscowości Trybsz na Podhalu.

14 sierpnia 2009
Dokładnie w południe Watykan oraz nasza opolska Kuria Diecezjalna ogłosiła, iż papież Benedykt XVI przyjął rezygnację ks. Abpa Alfonsa Nossola z urzędu ordynariusza diecezji opolskiej. Nowym biskupem opolskim zamianowano ks. dra hab. Andrzeja Czaję.

17-22 sierpnia 2009
Po raz 33 odbyła się piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Również nasi parafianie pielgrzymowali w różnych grupach modląc się m.in.. w intencji budowy naszej świątyni. Podczas pielgrzymki, w środę na polanie w Pietraszowie wśród wszystkich pielgrzymów zebrano ofiary na kontynuowanie naszego dzieła. Wszystkim darczyńcom z serca dziękujemy. Parafianie włączyli się także w duchowe pielgrzymowanie czyli wspieranie i łączność duchową poprzez modlitwę i wyrzeczenia. 36 osób pisało się na listę i pobrało karty duchowego pielgrzymowania. Na kartach tych były informacje i trasie pielgrzymki, postojach, a także o tematyce każdego dnia. O szczegółach można było wyczytać też na stronie internetowej parafii naszej oraz sąsiedniej parafii pw. Przemienienia Pańskiego na Osiedlu AK.

29 sierpnia 2009
W sobotnie przedpołudnie odbyła się konsekracja biskupia i ingres nowego ordynariusza diecezji opolskiej, ks. Bpa Andrzeja czai. W uroczystościach uczestniczyło kilkunastu biskupów oraz prawie 500 kapłanów.

29-30 sierpnia 2009
Zaraz po ingresie ks. Bpa Andrzeja Czai parafianie z ks. Erwinem udali się na Górę Świętej Anny, aby tam uczestniczyć w obchodach kalwaryjskich ku czci Aniołów Stróżów. W dwudniowym pobycie uczestniczyło prawie 30 osób.

5-6 września 2009
Tradycyjnie, już po raz ósmy zorganizowany został Festyn Rodzinny, który ma za zadanie większą integrację parafian, a także finansowe wsparcie budowy kościoła. W pierwszym dniu odbyła się zabawa taneczna, zaś w drugim liczne atrakcje, konkursy występy loteria oraz dobroci kulinarne. W festynie wzięła udział spora liczba zarówno parafian jak i osób spoza parafii. Festyn został wspomniany na łamach „Nowej Trybuny Opolskiej”, a także zrelacjonowany w „Gościu Niedzielnym”.

12 września 2009
Przedstawiciele parafii uczestniczyli w obchodach kalwaryjskich ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego oraz procesji ze świecami na Górze Świętej Anny. Modlitwom przewodniczył ks. Bp Andrzej Czaja, który razem z pątnikami szedł dróżkami kalwaryjskimi. Tegoroczne obchody były wyjątkowo uroczyste z racji przeżywanej rocznicy 300 lat ukończenia Kalwarii.

27 września 2009
W tym dniu odbyło się święto dziękczynienia. O godz. 9.30 ks. prałat Hubert Janowski, proboszcz z pobliskich Gosławic i diecezjalny duszpasterz rolników odprawił mszę św. dziękczynną. Kaplica została pięknie przystrojona na tę okoliczność, a parafianie w darze przynieśli chleb, tacę z owocami i warzywami oraz miniaturową koronę żniwną. Ks. Prałat podkreślił, że trzeba nam się uczyć dziękować za chleb, który każdy spożywa, że dożynki to nie tylko sprawa rolników i działkowiczów, ale każdego człowieka.

11 października 2009
Po raz dziewiąty już obchodzony jest Dzień Papieski. Podczas mszy św. gościliśmy kleryków naszego seminarium. Kazanie wygłosił dk. Mariusz Drygier. Przed kaplicą harcerze kwestowali na Fundację „Dzieło Trzeciego Tysiąclecia”. Tradycyjnie też były do nabycia „papieskie kremówki, które w liczbie 1200 rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Wieczorem o godz. 20.00 odbyło się czuwanie modlitewno-medytacyjne. W modlitwie różańcowej wierni prosili o rychłą beatyfikację, wsłuchiwali się też na nowo w nauczanie Jana Pawła II.

20 października 2009
Dzieci Maryi z parafii katedralnej oraz Gosławice wystawiły sztukę pt „Znicz”. Przedstawienie w reżyserii S.M. Radosławy pokazywało świętą Jadwigę – Królową i Jej apostolskie działania na Litwie.

Zachęcamy do zapoznania się z wydarzeniami parafialnymi od 9 listopada 2009 - przeczytaj.

Zachęcamy do zapoznania się z wydarzeniami parafialnymi od 27 sierpnia 2011 - przeczytaj.

Zachęcamy do zapoznania się z wydarzeniami parafialnymi od 1 stycznia 2012 - przeczytaj.