KOMUNIKAT BISKUPA OPOLSKIEGO O ŚMIERCI I POGRZEBIE ŚP. BP. JANA BAGIŃSKIEGO

Drodzy Diecezjanie,

   Z głębokim żalem informuję, że 19 maja 2019 r. odszedł do Pana w 87. roku życia, 63. roku kapłaństwa i 34. roku biskupstwa – emerytowany opolski biskup pomocniczy Jan Bagiński.
   Biskup Jan urodził się 31 maja 1932 r. w Kamionce na Wołyniu. W 1943 r. wraz z rodziną zbiegł z rodzinnej miejscowości, dzięki czemu uratował się przed napadem banderowców. Po wojennej tułaczce osiadł z rodziną w 1946 r. w Opolu. W latach 1947–1951 uczęszczał do II Męskiego Liceum Ogólnokształcącego w Opolu, gdzie złożył egzamin dojrzałości. W latach 1951–1956 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie i w Opolu. Święceń prezbiteratu udzielił mu 17 czerwca 1956 r. w kościele Podwyższenia Krzyża św. w Opolu biskup częstochowski Zdzisław Goliński.    W latach 1956–1958 pracował jako wikariusz w parafii św. Mikołaja w Pyskowicach. Jednocześnie realizował zadanie budowy kościoła filialnego w Pniowach na terenie sąsiedniej parafii św. Marcina w Paczynie. Następnie w latach 1958–1959 był wikariuszem w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Opolu.
W latach 1976–1985 pełnił funkcję proboszcza parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku. W 1979 r. został mianowany dziekanem klucz-borskim, a w roku 1981 dziekanem kluczborskiego rejonu duszpasterskiego. Od roku 1979 był ponadto konsultorem diecezjalnym. W 1981 r. otrzymał godność kapelana honorowego Jego Świątobliwości.
   W latach 1959–1976 pracował w seminarium duchownym w Nysie na stanowisku wykładowcy języka łacińskiego i prefekta alumnów. Od roku 1973 piastował również stanowisko wicerektora seminarium. W tym czasie był inwigilowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Instytut Pamięci Narodowej nadał mu status pokrzywdzonego.

   15 sierpnia 1985 r. otrzymał święcenia biskupie w katedrze Podwyższenia Krzyża św. w Opolu. Udzielił mu ich kardynał Józef Glemp, ówczesny prymas Polski; współkonsekratorami byli kard. Henryk Gulbinowicz, metropolita wrocławski i bp Alfons Nossol, biskup opolski. Odtąd posługa biskupia, związana przede wszystkim z wizytacjami w parafii, udzielaniem sakramentu bierzmo-wania, celebrowaniem różnych uroczystości w parafiach wypełniała życie biskupa Jana. Chętnie podejmował się różnorodnych posług w myśl swojego zawołania biskupiego „Servire Deo et populo” (Służyć Bogu i ludziom). W kurii biskupiej sprawował urząd przewodniczącego Wydziału Duszpasterskiego. Do jego kompetencji należały sprawy duszpasterstwa ogólnego i sakramentalne, sprawy rodzinne, charytatywne, misyjne i zakonne. Oprócz tego szczególną opiekę sprawował nad kluczborskim rejonem duszpasterskim. Cenił sobie żywy kontakt z duszpasterzami i wiernymi, radośnie głosił Słowo Boże, kierował do wiernych listy pełne pasterskiej troski i dzielił ich radości, przewodnicząc wielu diecezjalnym i parafialnym uroczystościom.
   14 sierpnia 2009 r. papież Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z obowiązków biskupa pomocniczego diecezji opolskiej. Mimo przejścia w stan spoczynku, nadal – o ile pozwalały mu siły – aktywnie uczestniczył w życiu diecezji.
   W okresie choroby doświadczał pamięci, modlitwy i życzliwości duszpasterzy, personelu Domu Księży Emerytów w Opolu i diecezjan – za co pragnę w Jego imieniu wszystkim Wam z serca podziękować. Zmagający się w ostatnich latach z fizyczną słabością i utrudzony chorobą, w niedzielny wieczór 19 maja br., zaopatrzony świętymi sakramentami, zakończył swoją ziemską wędrówkę.

   Uroczystości pogrzebowe śp. biskupa Jana Bagińskiego odbędą się w niedzielę 26 maja i w poniedziałek 27 maja 2019 r. w Opolu. W niedzielę o godz. 14.30 mieszkańcy Domu Księży Emerytów pożegnają modlitwą trumnę z ciałem śp. biskupa Jana, po czym o godz. 15.00 zostanie ona wystawiona w kościele św. Aleksego. Po modlitewnym czuwaniu, o godz. 16.30, nastąpi wyprowadzenie trumny do katedry (eksporta), gdzie zostanie odprawiona Msza św. Trumna będzie wystawiona w katedrze do godz. 21.00 dla wszystkich, którzy zechcą tego wieczoru towarzyszyć modlitwą Zmarłemu.
   W poniedziałek 27 maja o godz. 9.00 rozpocznie się czuwanie modlitewne przy trumnie w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Opolu, przy Placu Mickiewicza. O godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza św. pogrzebowa, po której ciało śp. biskupa Jana spocznie w grobie przy tamtejszym kościele. 
         
 Wszystkich Diecezjan zapraszam na uroczystości pogrzebowe i proszę o jedność w modlitwie za zmarłego biskupa Jana. Duszpasterzy proszę ponadto o odprawienie w dogodnym czasie we wszystkich parafiach diecezji Mszy św. w intencji naszego zmarłego Biskupa Seniora.
Polecajmy śp. biskupa Jana Miłosierdziu Bożemu: Boże, Ty obdarzyłeś biskupią godnością swojego sługę biskupa Jana i dałeś mu udział w kapłaństwie Apostołów, * włącz go na wieki do ich społeczności. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie...

Wasz biskup† Andrzej Czaja
Opole, 21 maja 2019 r.

Zapraszamy do modlitwy za śp. bpa Jana Bagińskiego

Msza św. w naszym kościele w czwartek o godz. 18.00

Modlitwa różańcowa:
poniedziałek – piątek godz. 6.30, sobota godz. 7.15

Koronka do Miłosierdzia Bożego:
poniedziałek – czwartek godz. 17.45, piątek godz. 15.00, sobota godz. 7.40

Życzenia

 

Teraz jest Wielkanoc!

Teraz jest Zmartwychwstanie!

Teraz - w Tobie i wokół Ciebie!

Zmartwychwstania - radości - mocy - miłości - nowego cudu

 

Życzą
Duszpasterze

TRIDUUM PASCHALNE w parafii pw. św. Karola Boromeusza w Opolu

WIELKI CZWARTEK
godz. 9:30 – Msza św. Krzyżma w kościele seminaryjnym
godz. 18:00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej
Po Mszy św. adoracja w Ciemnicy do godz. 22:00
godz. 21:00 - wieczorna modlitwa psalmami (Godzina czytań)

WIELKI PIĄTEK
Obowiązuje post ścisły
Od godz. 7:00 do 17:00 adoracja w Ciemnicy
godz. 9:00 - Droga Krzyżowa
godz. 18:00 - Liturgia Męki Pańskiej

godz. 21:00 - wieczorna modlitwa psalmami (Godzina czytań)
Adoracja przy Bożym Grobie do godz. 23:00

WIELKA SOBOTA
Od godz. 7:00 do 19:00 adoracja przy Bożym Grobie
Święcenie pokarmów od godz. 10:00 do 16:00 (o pełnych godzinach)
Godz. 20:00 – Liturgia Wigilii Paschalnej (przynosimy świece lub możliwość nabycia w zakrystii)

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
godz. 6:00 - procesja rezurekcyjna i Msza św.
Porządek Mszy św.: 9:30, 10:45, 12:00, 17:00
godz. 16:30 – Uroczyste Nieszpory Zmartwychwstania

Okazja do Sakramentu Pokuty

Wielki Poniedziałek  6:20 - 6:50 i 16:30 - 18:00
Wielki Wtorek           6:20 - 6:50 i 16:30 - 18:00
Wielka Środa            6:20 - 6:50 i 15:00 - 18:00
Wielki Czwartek        7:00 - 8:30 i 15:00 - 17:00
Wielki Piątek             7:00 - 11:00 i 14:00 - 17:00
Wielka Sobota           8:00 - 11:00 i 13:00 - 15:00