2007

Na razie wybudowana została plebania i stacja Caritasu, w zeszłym roku rozpoczęły się prace związane z budową świątyni. Sam kształt kościoła jest nietypowy: nawiązuje do tęczy albo części walca – był jednym z projektów, które wpłynęły na konkurs związany z budową Świątyni Opatrzności Bożej. W centralnym miejscu kościoła znajdzie się krzyż, natomiast dzwonnice staną w miejscu obecnej kaplicy. – Parafianie są zatroskani budową świątyni, jednak z ich datków niemożliwe byłoby wybudowanie kościoła.