WYBORY DO PRD

W najbliższym czasie kończy się przedłużona kadencja Parafialnych Rad Duszpasterskich. W związku z tym biskup opolski wydał dekret wyznaczający wybory. Odbędą się one według odpowiedniej procedury i w określonych w dekrecie terminów. Zakończył się pierwszy etap wyborów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej. W gablocie można zapoznać się z listą kandydatów. W przyszłą niedzielę po mszach św. będzie można zagłosować na przygotowanych kartach stawiając "x" przy maksymalnie trzech nazwiskach. Skład wyłonionej rady zostanie podany w niedzilę, 5 grudnia, a jej zaprzysiężenie 12 grudnia. Zachęcamy, by podjąć odpowiedzialność za naszą wspólnotę i z góry bardzo za to dziękujemy.