Księża

Poznaj duszpasterzy pracujących w naszej wspólnocie parafialnej.

Duszpasterze:

ks. Zbigniew Bienkiewicz - proboszcz

Data święceń: 1996-05-25
Pełnione funkcje:
[ 2006-08-19 - nadal ] proboszcz - Opole, św. Karola Boromeusza
[ 1996-08-15 - 2001-08-16 ] wikariusz - Głogówek, św. Bartłomieja
[ 2001-08-16 - 2006-08-16 ] wikariusz - Opole, Podwyższenia Krzyża Świętego
[ 2007-10-16 - 2010-11-04 ] członek Rady Kapłańskiej z wyboru - Rady diecezjalne

ks. Przemysław Król
Data święceń: 2013-05-18

Pełnione funkcje:
[2019-06-27 - nadal] rezydent w parafii pw. św. Karola Boromeusza w Opolu
[2019-10-01 - nadal] wykładowca na WT UO
[2015-08-25 - 2019-06-27] student na studiach specjalistycznych - Katolicki Uniwersytet Lubelski
[2013-08-28 - 2015-08-25] wikariusz - Nysa, św. Jakuba Apostoła i św.Agnieszki