Życzenia Wielkanocne

„Słuchając Słowa Bożego i sprawując święte obrzędy, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i razem z Nim żyć będziemy w Bogu” (z liturgii Wigilii Paschalnej).
Życzę Wam, drodzy Parafianie i Internauci, takiej nadziei – nadziei zmartwychwstania. Niech ona rozjaśnia wszelkie mroki naszej rzeczywistości, będzie naszą siłą i przynosi nam pokój

Ks. Zbigniew Bienkiewicz
proboszcz

Msza rezurekcyjna - słowa ks. Proboszcza - TUTAJ