Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

W 2019 roku mija 100 lat od ogłoszenia listu apostolskiego Maximum Illud papieża Benedykta XV, poprzez który Ojciec Święty pragnął na nowo rozbudzić w całym Kościele świadomość obowiązku misyjnego głoszenia Ewangelii. Aby uczcić tę rocznicę, a zarazem pobudzić Kościół, by z nową energią podejmował dzieło misyjne i odpowiedzialność za misje w świecie, Papież Franciszek ogłosił październik 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym.
Mottem Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego są słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”.