"Mariankowy" Dzień Dziecka w szpitalu

Dziś nasze marianki razem z księdzem proboszczem Zbigniewem odwiedziły chore dzieci w szpitalu przy ul. Wodociągowej. Z okazji Dnia Dziecka podarowali chorym paczki. Marianki modliły się również za chorych w szpitalnej kaplicy.