Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

 

 

„Zmartwychwstał już Chrystus, Bóg mój i nadzieja!”
Tak, On idzie z nami, towarzyszy nam na wszystkich drogach naszego życia.
Potrzeba tylko jednego: uwierzyć i otworzyć serce, aby Go dostrzec.
Bo tylko wiarą i sercem można rozpoznać Pana i ukazać Go innym.