Wielki Piątek

W tobie Krzyżu Święty widzimy Boga, który kocha aż do końca, i widzimy
nienawiść, która panoszy się i oślepia serca i umysły tych, co ciemności
przedkładają nad światło.


Krzyżu Chrystusa, Arko Noego, któraś ocaliła ludzkość od potopu grzechu,
zbaw nas od zła i od złego! Tronie Dawida i pieczęci Bożego i wiecznego
Przymierza, przebudź nas z ułudy próżności! Krzyku miłości, wzbudź w nas
pragnienie Boga, dobra i światła.


Krzyżu Chrystusa, naucz nas, że wschód słońca jest silniejszy niż ciemność
nocy. Krzyżu Chrystusa, naucz nas, że pozorne zwycięstwo zła znika w obliczu
pustego grobu, wobec pewności Zmartwychwstania i miłości Boga, której nic
nie jest w stanie zwyciężyć ani przyćmić czy osłabić.


Amen.