Wielki Czwartek

"To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem" (J 15,12)