Pielgrzymka do Ziemi Świętej

W dniach 2 - 11 sierpnia parafianie pielgrzymowali do Ziemi Świętej. Pielgrzymka była dziękczynieniem za dokończenie budowy i poświęcenie kościoła.

Grupa pielgrzymów pod przewodnictwem ks. proboszcza i przewodnika, o. Andrzeja nawiedziła wiele miejsc w Ojczyźnie Jezusa m.in. miejsce narodzin w Betlejem, Nazaret, źródła Jordanu, Kafarnaum, Tabghe, Magdalę, Jerycho, Betanię i oczywiście wszystkie najważniejsze miejsca w Jerozolimie. Wszędzie pozostawili swoje intencje, ale także modlitwy w intencji wspólnoty parafialnej.